I Landsforeningen Spædbarnsdød har vi flere forskellige tilbud om støtte og hjælp til forældre, der har mistet et spædbarn. Det kan måske virke overvældende at skulle vælge, når man i forvejen kan have svært ved at se, hvad der overhovedet vil være hjælpsomt midt i chokket og sorgen. For nogle forældre er det rart at kunne benytte sig af flere forskellige tilbud, mens andre har brug for at håndplukke måske blot et enkelt tilbud.

Overordnet vil vi anbefale, at man starter med at tale med en af foreningens rådgivere, som har viden om og erfaring i, hvad det gør ved forældre, at miste et barn. 

Rådgiverne har med deres terapeutiske tilgang og specifikke viden inden for området, de bedste forudsætninger for give den støtte og hjælp den enkelte måtte have brug for. Endvidere har rådgiverne stor erfaring i at tale med forældre, pårørende og fagpersoner og kan således genkende og spejle nogle af de problemstillinger, der kan opstå.

Det er også i kontakten med rådgiveren at man kan få præsenteret de forskellige tilbud og sammen finde ud af, hvilke der er relevante.

Kontakten til Landsforeningen Spædbarnsdød kan være via en henvisning fra fagpersoner eller pårørende, hvor rådgiveren vil tage kontakten til forældrene, eller man kan selv ringe eller skrive direkte til foreningen.

Landsforeningen Spædbarnsdøds rådgivere tilbyder telefonisk rådgivning og rådgivningsforløb til forældre, der har mistet et spædbarn.Både i tiden lige efter det er sket og på længere sigt.

Rådgiverne er ansatte på Landsforeningens sekretariat og har terapeutiske og rådgivningsfaglige kompetencer.

Læs mere her

Det er altid et stort ansvar at være forældre, og det kan være særligt udfordrende, når familien rystes af tragiske omstændigheder.

Forældre, der også har større børn, kan ofte komme i vildrede om, hvordan de bedst passer på de større søskende. For eksempel: Hvor meget skal de inddrages? Hvad skal vi fortælle dem om den døde bror eller søster?

Familierådgivning kan være en måde at opnå ny indsigt og forståelse, så I fortsat kan gøre det bedste for familien i den nye situation.

Læs mere her

Sorgseminaret er et weekendkursus hvor I gennem oplæg og samtaler i mindre grupper har mulighed for at få viden om sorg og dele tanker om at have mistet samt de udfordringer, det kan give.

Læs mere her

At være med i en sorggruppe giver mulighed for at dele tanker og erfaringer med andre, der har mistet et barn.

En forudsætning for at deltage i en sorggruppe er derfor også, at du er parat til at kunne rumme andres historier og reaktioner, også når disse adskiller sig fra dine egne erfaringer med at have mistet.

Læs mere her

Landsforeningens frivillige kontaktpersoner er forældre, der selv har oplevet at miste et barn.

Kontaktpersonerne kan tilbyde at lytte og spørge og – hvis du ønsker det – fortælle om nogle af deres egne erfaringer med at miste.

Læs mere her

Landsforeningen Spædbarnsdød inviterer forældre og pårørende til Foredrag og Cafe-aftener 4 steder i landet.

Foredrag og café er for jer, der vil høre korte foredrag om forskellige emner i relation til at miste et spædbarn. Hver gang vil der være et fagligt perspektiv med oplæg fra en af foreningens ansatte rådgivere eller andre fagpersoner samt personlige fortællinger fra forældre, der har mistet. Endvidere vil der være nogle af foreningens frivillige medarbejdere til stede, som du kan tale med, hvis du har lyst. .

Læs mere her

Når man lige har mistet sit barn, kan det være svært at vide hvad man har brug for, og det kan være svært at melde ud til de pårørende om hvordan de bedst hjælper.

I pjecen "Vis at du ved det" har vi samlet en række gode råd, som I kan give til venner og familie.

Læs mere her

Landsforeningen Spædbarnsdød udgiver en omsorgsæske til forældre, der har mistet et spædbarn. I omsorgsæsken finder du bogen ”Når I har mistet” med interviews med forældre, der har mistet, samt fakta om de rettigheder og muligheder forældrene har.

Læs mere her

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.