Sorgens udtryk – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Sorgens udtryk

Sorg er individuel og har mange forskellige udtryk

Sorg er et eksistentielt vilkår – et grundlæggende aspekt ved det at være menneske. Vores liv er præget af en lang række forandringer, og i alle forandringer ligger der et tab, som kan føre til sorg.

Svære tab berører vores inderste kerne. At miste et spædbarn ændrer endvidere grundlæggende ved de fortællinger og forventninger vi har om, og til, fremtiden, og mange oplever et tab af tillid til verden, en følelse af meningsløshed og en stor sårbarhed.

At være i sorg er en individuel proces, der bl.a. afhænger af alder, køn, de relationer vi har til andre og den kultur vi befinder sig i. Sorg er ofte uforudsigelig i sit forløb og afhænger også af, hvordan vi har lært, eller ikke lært, at håndtere svære situationer. Man kan derfor ikke sige, at sorg forløber på en bestemt måde, eller at alle skal igennem bestemte faser for at komme videre. Der er ingen rigtige eller forkerte måder at sørge på. Om en sorgreaktion udvikler sig i en kompliceret retning, vil typisk først vise sig efter længere tid.

Sorgens udtryk kan være rigtig meget andet end gråd. I følgende oversigt ses nogle af de forskellige reaktioner, der kan følge med sorgen over at have mistet et barn.

Følelsesmæssige reaktioner:

•Uvirkelighedsfølelse, chok, følelsesløshed

•Tristhed, fortvivlelse, modløshed, afmagt

•Tomhedsfølelse

•Stolthed, kærlighed, savn

•Angst, frygt

•Vrede, irritation, fjendtlighed

•Meningsløshed, manglende lystfølelse

•Ensomhedsfølelse

•Skyld, skam

•Lettelse

Tankemæssige reaktioner:

•Tankerne kredser om det samme igen og igen

•Hukommelses- og koncentrationsproblemer

•Påtrængende minder eller tanker

•Optagethed af mening, kontrol, tryghed

•Frygt for at miste igen

•Frygt for ikke at kunne få flere børn

•Benægtelse

•Accept/erkendelse  (≠”at synes om!”)

Adfærdsmæssige reaktioner:

•Rastløshed

•Overaktivitet

•Passivitet

•Social tilbagetrækning

•Gråd, hulk, råb

•Undvigende eller opsøgende adfærd

•Vekslen mellem at være ”følelsesorienteret” og ”handlingsorienteret”

Kropslige reaktioner:

•Uro, hjertebanken, åndenød, trykkende fornemmelse i brystet, hovedpine etc.

•Søvnløshed eller øget søvnbehov

•Træthed/energimangel

•Appetitændringer

•For kvinder: Underlivssmerter, brystspændinger, følelse af stadig at være gravid, hormonelle ændringer, uregelmæssig cyklus

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

    Jeg har lige mistet