Sorg, parforhold og relationer – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Sorg, parforhold og relationer

Når forældre er i sorg over pludselig at have mistet deres barn, ændrer deres forhold til omgivelserne sig. Forældrene er ofte sårbare, har brug for omsorg, og har ikke det store overskud til at pleje deres relationer. Samtidig kan deres omgivelser opleve en afmagtsfølelse, fordi de ikke umiddelbart kan lindre sorgen og fordi det kan være svært at gætte sig til, hvad forældrene har brug for.

Når man har mistet et spædbarn, oplever mange par, at der sker en forandring i deres forhold. Man oplever nye sider ved sig selv og partneren, og flere fortæller efterfølgende, at de er kommet tættere på hinanden, og at det har styrket dem som par at have gennemlevet en stor sorg sammen. Hos andre igen er man måske i forvejen vant til at snakke sammen om det, der er svært, og oplever ikke den store forandring. For nogle kan tabet udløse en krise i parforholdet, som man har brug for hjælp til.

Om tabet styrker eller svækker parforholdet, afhænger af en masse forskellige ting, men dét at kunne kommunikere og rumme hinandens forskellige måder at sørge på, er væsentlige faktorer. Ligesom dét at få et barn typisk er forskelligt for en mor og en far, vil det at miste et barn også være forskelligt alt efter om man er kvinde eller mand. Særligt ved spædbarnsdød er det endvidere et vilkår, at kvinden har båret barnet og mærket det i sin mave, mens manden har til gode at lære barnet at kende.

Selvom der ses en ændring fra tidligere generationer og til nu, er der en tendens til at kvinder søger sammen med andre, når de oplever stor sorg, mens mange mænd har en tilbøjelighed til at lukke sig inde med deres ulykkelighed. Lidt overordnet og generaliserende kan man sige, at kvinder har brug for at tale, mens mænd har brug for at handle.

De umiddelbare sorgreaktioner i et parforhold er ofte fordelt sådan, at kvinderne er i centrum først, og mændene støtter og viser omsorg. Senere begynder mændene at dele deres sorg, og hvis kvinderne så er et andet sted, kan det ske, at man kommer ud af takt.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

    Jeg har lige mistet