Når I Venter Jer Igen – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Når I Venter Jer Igen

Når I venter jeg igen – og får næste barn 

At vente sig igen efter at have mistet et barn kan på den ene side være en lykkelig og glædelig begivenhed, og på den anden side kan man opleve en masse blandede og modstridende tanker og følelser. Det kan det til tider være svært at tro på, at det overhovedet vil gå godt. Man kan være ængstelig for undersøgelserne undervejs.

I Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød vil vi gerne støtte jer, så I bedre kan forberede jer og glæde jer over det kommende barn.

 

For mange kommer reaktionerne først når I igen venter jer. 

I Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød oplever vi, at det ofte kommer det bag på forældrene, at sorg, uro og bekymringer igen fylder meget i en tid der burde være fyldt med forventningens glæde. Det er helt normale reaktioner. For det kan være svært og krævende at rumme både sorg og glæde på samme tid.

Derfor har vi i samarbejde med Teamet for Sårbare Gravide på Rigshospitalet udarbejdet informationsmateriale målrettet jer, der venter jeg igen efter I har mistet.

Oplever du, at du selv, eller din partner, reagerer anderledes, voldsommere, trækker sig mere end normalt fra sociale sammenhænge, begynder at drikke eller lignende, så søg hjælp.

Reaktionerne er normale men konsekvenserne kan være store!

 

Pårørendes reaktioner

Det kan også være svært for pårørende at forstå, at du/I ikke kun er glade nu, hvor du/I igen venter jer. Måske familie og venner kan have behov for at kigge fremad og glæde sig på dine/jeres vegne og lade det døde barn træde helt i baggrunden – og måske fylder dine/jeres tanker, om det barn du/I mistede, ekstra meget lige nu.

Alle nævnte reaktioner er helt normale. Det kan være svære følelser at stå med alene og som forældre. Derfor:

Brug hinanden og involver fagpersoner i dine/jeres tanker Generelt anbefaler vi, at du/I er opmærksom på, om det kan være relevant med ekstra støtte og tryghedsskabende undersøgelser, herunder også at tale med en terapeut, jordemoder, læge eller sundhedsplejerske. For mange kan det være meget trygt at have den ekstra omsorg i graviditeten. Er I et par, er det en god idé at huske at få talt sammen om de følelser, I hver især går med.

Er du alene om graviditeten, kan du inddrage familie eller nære venner i tankerne omkring graviditeten. Hvis der ikke er nogen i dit netværk, kan du bruge de fagpersoner, du er i kontakt med og få talt om de tanker, der naturligt kommer.

 

Tilbud om gratis samtaler

I Forældre & Sorg -Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder vi gratis terapeutiske samtaleforløb til forældre, der venter sig igen efter at have mistet et spædbarn.

Telefonerne er åbne på alle hverdage mellem kl. 9 og 14. Du/I kan selv henvende dig/jer telefonisk eller via mail. Din/jeres læge eller jordemoder kan også sende os dit/jeres telefonnummer, og vi vil kontakte dig/jer hurtigst muligt.

 

Jeg har lige mistet