Familier, Fædre og Sorg – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Familier, Fædre og Sorg

I den seneste tid har der været et fokus i medierne på, at mænd har en tendens til at skjule/overse psykiske udfordringer.

I Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød kan vi desværre nikke genkendende til det; Alt for mange mænd oplever senreaktioner efter de har mistet et barn. For nogle fører det til langtidssygemeldinger, fyringer, fødselsdepressioner, når det næste barn kommer og andre hændelser, der kan have meget alvorlige konsekvenser for familierne.

Derfor har vi igangsat et større projekt over de næste år, der skal give os viden og styrke indsatsen overfor mænd.

Vi oplever også kvinder, der reagerer på denne måde. Men da majoriteten er mænd, har vi valgt at have et særligt målrettet fokus på dem.

Ingen må stå uden den rette hjælp, når de mister et barn!

 

Fokus på familien

Vi ved meget om den enkelte i sorg, og det er meget velbeskrevet teoretisk, men vi ikke nok om hvad der sker med samspillet i familien. Hvad sker der med hele familien, når et spædbarn dør? Hvad sker der i parforholdet? Hvad med børnene? Kan den enkelte altid genkende sorgreaktioner, eller forveksles de med stress og depression? Hvad med de reaktioner, der først kommer et halvt til et helt år efter, at barnet er dødt eller måske først, når parret igen venter sig? Og hvad med de familier, hvor der kun er én forælder?

Faglige samarbejder med fokus på familier/fædre  

Området ”Familier i sorg” mangler ordentlig viden og kortlægning både teoretisk og metodisk. Derfor har vi en særlig indsats. I samarbejde med blandt andre Mai-Britt Guldin, Cand. Psych., Ph.d. fra Aarhus Universitet, Svend Aage Madsen, Chefpsykolog på Rigshospitalet, Teamet for Sårbare gravide på Rigshospitalet og andre relevante fagpersoner og fødesteder, vil vi forsøge at identificere behov og målrette indsatsen, så vi på bedste vis støtter hele familien.

Mænd og senreaktioner

Alt for mange mænd oplever senreaktioner, efter de har mistet et barn. Altså reaktioner, der kommer lang tid efter de har mistet. For nogle fører det til langtidssygemeldinger, fyringer, fødselsdepressioner, når det næste barn kommer. Samt andre hændelser, der alle har det tilfælles at de kan have meget alvorlige konsekvenser for familierne.

Alt for ofte kæder mændene ikke reaktionerne sammen med sorgen over at have mistet et barn.

Jeg var aggressiv på arbejdet og råbte også derhjemme. Til sidst blev jeg fyret. Jeg forstod ikke hvad der var sket. Først da min kone pressede mig til at kontakte en af rådgiverne fik jeg taget hul på sorgen over tabet af vores søn. Jeg anede ikke at mine reaktioner var sorg…” Peter

”Efter 5 mdr blev jeg sygemeldt, efter pres fra min læge. Det spøjse er, at det ikke kom bag på min kone eller omgangskreds. Men jeg havde slet ikke selv set det komme selvom jeg havde mange fysiske symptomer på det mentale pres, som jeg stadig var i.” Michael

Hele familien rammes, hvis en af forældrene kommer udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode. For at sikre familierne har vi derfor valgt at igangsætte en særlig indsats målrettet fædre.

Ingen må ”falder udenfor”, og ingen må stå uden tilbud om hjælp, når de mister et spædbarn.

Oplever du at du selv, eller din partner, reagerer anderledes, voldsommere, trækker sig mere end normalt fra sociale sammenhænge, begynder at drikke eller lignende, så søg hjælp.

Reaktionerne er normale men konsekvenserne kan være store!

 

Skjuler nogle mænd deres sorg?

Undersøgelser har vist at alt for få mænd får den hjælp de har brug for, når det handler om psykiske problemer. Mænd står for under en tredjedel af alle henvisninger til psykologhjælp via det offentlige, men det kan ikke tages som et udtryk for, at mændene har færre psykiske problemer end kvinderne. De er bare ikke så synlige, og det skyldes ifølge en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, at mænd har meget svært ved at fortælle det til deres omgivelser, når de har psykiske problemer.

 

Hvad kan I gøre? 

Ofte vil samtaler med en terapeut, der er specialiseret indenfor sorg, spædbarnsdød og senreaktioner være det, der har den bedste effekt.

Du kan altid tage kontakt til en terapeutisk rådgiver i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød hvis du er bekymret for dig selv, eller en der står dig nær. Det er gratis, og vi er klar til at rådgive og støtte jer.

 

 

 

Jeg har lige mistet