Navngivning & dåb – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Navngivning & dåb

Mulighed for at være sammen med barnet

I situationen kan det virke underligt at se, røre, holde og måske endda være sammen med dit barn i nogle dage. Nogle oplever det som noget af en overvindelse – eller ligefrem vanvittigt, når sygehuspersonalet foreslår det. For andre er det den største selvfølge. Nogle kan tænke, at det kan gøre tingene værre, hvis de knytter sig til barnet – hvis dette ikke allerede er sket. At de kan komme hurtigere videre eller glemme, hvis de ikke har kontakt med barnet. Men erfaringer viser, at det kan være lettere at sige farvel, når man har lært sit barn at kende. Personalet vil højst sandsynligt også opfordre jer kraftigt til at se barnet, selv om det kan være angstprovokerende. Specielt, hvis det er meget lille eller misdannet. Men vi ved i dag, at fantasien om, hvordan barnet kunne se ud, kan gøre det svært at forholde sig til det efterfølgende.

Husk, at I har mulighed for at:

 • Se barnet
 • Holde barnet
 • Mærke barnet
 • Studere barnet
 • Tage billeder
 • Få lavet fod- og håndaftryk

Overvej også at:

 • Tilbringe nogle dage på hospitalet, hvor I kan se barnet, så ofte I vil
 • Klippe en tot hår, hvis det er muligt
 • Få familie og venner til at se jeres barn
 • Tage barnet med jer hjem

 

Navngivning og dåb

Du har mulighed for at navngive eller døbe dit barn.
Der er dog regler for officiel navngivning, som du/I skal være opmærksomme på.

Hvis barnet er død ved fødslen efter 23. uge (fra og med 22+0):

 • Kan det ikke døbes eller navngives.
 • Kan du/I få det velsignet af hospitalspræsten eller en anden præst.
 • Kan du/I få det indskrevet i kirkebogens anmærkningsrubirk. (Kirkebogen er det sted, hvor al personregistrering sker uanset religion)
 • Du/I kan få indskrevet barnet med et ’kaldenavn’ i kirkebogen.

Hvis barnet er levendefødt, men død efter fødslen:

 • Kan du/I få barnet navngivet, og I kan få en navneattest.
 • Kan du/I få barnet velsignet.
 • Får du/I en fødselsattest, og barnet får et CPR-nummer.

Hvis barnet er dødfødt før 23. uge (til og med 21+6):

 • Anses det juridisk for et foster og kan kun indskrives i kirkebogen i forbindelse med en kirkelig handling, som for eksempel begravelse eller velsignelse.

 

Om nøddåb
Hvis der er tid, kan hospitalet sørger for en såkaldt nøddåb, som hospitalspræsten eller jordemoderen står for.

 

Om officiel navngivning
Ønsker du/I navngivning og navneattest, skal du/I tale med præsten eller kordegnekontoret i dit/jeres sogn. Medbring:

 • Barnets fødselsattest (hvis denne findes)
 • Jeres egne dåbs/navneattester
 • Vielsesattest, hvis I er gift

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

  Jeg har lige mistet