Barsel og sygemelding – Landsforeningen Spædbarnsdød

Barsel og sygemelding

Barselsloven og sygemelding

Mistet barn født inden uge 22+0

Hvis barnet er dødfødt før udgangen af uge 22+0 altså højst uge 21+6, har forældrene ingen ret til barsel, men kan sygemeldes med ret til sygedagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset. Kvinder, der har mistet inden uge 22+0, kan dog på baggrund af en lægelig vurdering være berettiget til orlov med barselsdagpenge, ”så længe uarbejdsdygtigheden varer”- dog højest op til 46 uger.  Dette indebærer endvidere, at arbejdsgiver er berettiget til refusion fra kommunen fra første sygedag (dvs. uden forudgående arbejdsgiverperiode), og at man som ansat har samme lovfæstede beskyttelse mod afskedigelse, som når man er sygemeldt i forbindelse med graviditet. Det skal dog fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at fraværet har relation til, at man har mistet.

Mistet barn født efter uge 22+0, levendefødt uanset graviditetsuge eller mistet større barn, der har levet i op til 32 uger:

Hvis barnet er født efter uge 22+0 (uanset om barnet er levendefødt eller dødfødt) har moren ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge. Far/medmor har ret til 14 ugers sorgorlov med dagpenge.

Disse regler gælder også, hvis barnet har vist livstegn før uge 22+0.

Hvis barnet dør indenfor de første 32 leveuger, har forældrene ret til nye 14 uger hhv. 14 dages barselsorlov.

Orloven kan ikke gemmes eller deles mellem forældrene. Hvis du efter afholdelsen af orloven stadig ikke er parat til at genoptage dit arbejde, kan du efter en lægelig vurdering evt. sygemeldes fuldt eller delvist for en yderligere periode. For kvinder gælder, at man efter en lægefaglig vurdering kan få forlænget sin ret til fravær med barselsdagpenge, dog højst indtil 46 uger efter fødslen. Dette kaldes en graviditetsbetinget sygemelding, og det er din egen læge, der foretager denne vurdering.

Barselslovgivning: kap.4 paragraf 13: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202000

Forlængelse af barsel – sygemelding

Graviditetsbetinget sygemelding

Hvis moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom – herunder også i de tilfælde hvor denne sygdom ligger efter barnets død – kan fraværsretten forlænges, indtil moderen er helbredt for denne sygdom. Fraværsperioden med ret til barselsdagpenge kan dog højst forlænges indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Kontakt: Udbetaling Danmark Barselsdagpenge – telefon: 7012 8064 eller https://www.borger.dk/om-borger-dk/Sider/udbetaling-danmark.aspx

 

Ikke graviditetsbetinget sygdom – for både moderen og faderen

Hvis moderen lider af en sygdom som ikke er graviditetsbetinget, er det fortsat lægens individuelle skøn der ligger til grund for en eventuel sygemelding, og derefter mulighed for at søge sygedagpenge i den respektive kommune.

Faderen har også mulighed for at blive sygemeldt på baggrund af en lægelig vurdering.

Reglerne om sygedagpenge efter sygedagpengeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167602#Kap4

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

Jeg har lige mistet