Barsel og sygemelding – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Barsel og sygemelding

Sorgorlov og sygemelding

Den 1. januar 2021 trådte den nye og udvidede sorgorlov i kraft. Med den har forældre mulighed for at tage 26 ugers sorgorlov, hvis de mister et barn, som er født efter 22 fulde graviditetsuger (eller hvis der har været livstegn efter fødslen før 22 fulde uger), og inden barnet er fyldt 18 år.

Mistet barn født inden uge 22+0

Hvis barnet er dødfødt før udgangen af uge 22+0 altså højst uge 21+6, har forældrene ingen ret til sorgorlov, men kan sygemeldes med ret til sygedagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset.

Kvinder kan på baggrund af en lægelig vurdering, og uanset hvornår i graviditeten de har mistet være berettiget til en graviditetesbetinget sygemelding i op til 46 uger efter fødslen. Denne type sygemelding indebærer desuden, at arbejdsgiver er berettiget til refusion fra kommunen fra første sygedag (dvs. uden forudgående arbejdsgiverperiode), og at man som ansat har samme lovfæstede beskyttelse mod afskedigelse, som når man er sygemeldt i forbindelse med graviditet. Det skal dog fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at fraværet har relation til, at man har mistet.

Mistet barn født efter uge 22+0, levendefødt uanset graviditetsuge eller mistet større barn op til og med barnets 17. år

Hvis barnet er født efter uge 22+0 (uanset om barnet er levendefødt eller dødfødt) har forældrene ret til 26 ugers sorgorlov med dagpenge.

Disse regler gælder også, hvis barnet er født før 22+0 og har vist livstegn efter fødslen. Det er altid en lægefaglig vurdering, om barnet har vist livstegn.

Orloven kan ikke gemmes eller deles mellem forældrene. Hvis du efter afholdelsen af orloven stadig ikke er parat til at genoptage dit arbejde, kan du efter en lægelig vurdering evt. sygemeldes fuldt eller delvist for en yderligere periode. Kvinder kan på baggrund af en lægelig vurdering, og uanset hvornår i graviditeten de har mistet være berettiget til en graviditetesbetinget sygemelding i op til 46 uger efter fødslen. Denne type sygemelding indebærer desuden, at arbejdsgiver er berettiget til refusion fra kommunen fra første sygedag (dvs. uden forudgående arbejdsgiverperiode), og at man som ansat har samme lovfæstede beskyttelse mod afskedigelse, som når man er sygemeldt i forbindelse med graviditet. Det skal dog fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at fraværet har relation til, at man har mistet.

Ikke graviditetsbetinget sygdom – for både moderen og faderen

Hvis forældrene efter endt sorgorlov og/eller graviditetsbetinget sygemelding ikke er arbejdsdygtige, er det fortsat en lægefaglig vurdering, der ligger til grund for en eventuel sygemelding, og derefter mulighed for at søge sygedagpenge i den respektive kommune.

Læs mere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender sorgorlov. Hvis du har konkrete spørgsmål eller brug for vejledning i, hvordan du ansøger om sorgorlov, så kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf.: 7012 8064.

Som forælder kan du læse mere om sorgorloven, rettigheder og pligter her.

Som arbejdsgiver kan du læse mere om sorgorloven, rettigheder og pligter her.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

    Jeg har lige mistet