Arbejdsgiver & Barsel – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Arbejdsgiver & Barsel

Arbejdsgiver & Barsel

Det er arbejdsgiveren som først skal indberette at medarbejderen ikke længere får løn, og er startet barselsforløb. Start barselsforløbet op via: www.virk.dk/barselsdagpenge. Først derefter kan medarbejderen søge om barselsdagpenge.

Barsel.dk er en lovbestemt ordning på det private arbejdsmarked. Alle arbejdsgivere som ikke har en aftale med en godkendt barselsordning, skal indbetale til Barsel.dk.

Løn under barsel

Nogle arbejdsgivere udbetaler fuld løn under hele barslen. Dette kan være aftalt individuelt eller aftalt i en overenskomst. Hvis man som arbejdsgiver udbetaler fuld løn under barsel, er det arbejdsgiver der har ret til at få refunderet barselsdagpenge fra kommunen.

Udbetaler man som arbejdsgiver løn under barsel, skal der trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen. Derover skal der beregnes feriepenge af beløbet.

Refusion til arbejdsgiver

Arbejdsgiver kan få refunderet et beløb af den udbetalte løn under barsel. Beløbet afhænger af hvilken barselsfond arbejdsgiver er tilknyttet.

Refusion fra barsel.dk kan max. være kr. 167,61 i timen (inkl. feriepenge) og der refunderes op til 33 uger.

Beløbet bliver ikke udbetalt automatisk, arbejdsgiver skal selv ansøge om refusion. Ansøgningen skal ske på www.nemrefusion.dk. På hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Modtager medarbejderen fuld løn under barsel, er det arbejdsgiver der modtager barselsdagpenge.

Læs mere om barselsdagpenge på www.borger.dk.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

Jeg har lige mistet