Værdier og Etik – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Værdier og Etik

I Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød arbejder vi ud fra en række etiske værdier, som vi værner om, og som er udgangspunktet for al det arbejde, vi hver dag udfører for forældre i sorg. Derudover er det etiske værdigrundlag også et afsæt for, hvordan vi forvalter vores indsats internt i organisationen og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og deslige.

De etiske grundværdier i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød:

Rådgiveren har tavshedspligt i rådgivningen.

Sorg er et eksistentielt vilkår for den, der har mistet, og vi anser det ikke som en sygdom, der skal kureres.

Ingen skal stå alene i sorgen. Mange forældre, der mister et barn, kan føle sig alene eller ensomme i sorgen, og vi giver et fagligt specialiseret tilbud, hvor man kan føle sig mindre alene, og hvor man kan blive forstået, spejlet og lyttet til.

Et barn er et barn, når forældrene definerer det sådan. Det er altid forældrene, der har definitionsretten uanset den juridiske skillelinje.

Alle har ret til at sørge over det barn man mistede, uanset omstændighederne. Vi gradbøjer aldrig hverken sorgen eller omstændighederne omkring tabet, hvad enten der er tale om en ulykke, provokeret fødsel, sygdom eller uventet dødsfald. Vi hjælper og støtter alle forældre, der ønsker det, hvad enten de har mistet på et hvilket som helst tidspunkt under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller i barnets første leveår.

Hver historie er unik. Alle forældre har hver deres unikke historie om og med deres barn, og det er imperativt, at vi altid lytter til og sætter os ind i hver forælders historie om, hvordan det har været at miste lige præcis deres barn. Samtidig skal vi altid forsøge ikke at have en forventning eller holdning til den enkeltes sorg. Hver historie og sorg over et barn, man har mistet, er unik.

Høj faglighed prioriteres højt, og hos Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød prioriterer vi, at alle har en specialiseret viden omkring spædbarnsdød, som tilpasses den enkeltes funktion.

Vi optræder altid ansvarligt med de midler og ressourcer, vi får stillet til rådighed.

Jeg har lige mistet