Frivillige medarbejdere – Landsforeningen Spædbarnsdød

I øjeblikket har vi ca. 80 frivillige medarbejdere i Landsforeningen Spædbarnsdød

De er med til at gøre en kæmpe forskel for forældre i sorg.

De frivillige medarbejdere har overordnet set tre forskellige roller med forældrekontakt:

De fungerer som mødeledere ved vores Temaaftener i København, Roskilde, Odense, Esbjerg, Herning, Aarhus og Aalborg, hvor de sørger for at aftenerne forløber på en måde som er tryg og vedkommende for forældrene. Mødelederne sørger for at byde velkommen, styre mødet, afrunde møderne på en fin måde, finde oplægsholdere, lægge program mv.

Vores frivillige er gruppestartere i vores Forældregrupper. Her er de med ved møderne, for at skabe tryghed, for at sætte rammerne for gruppen, og for at vores forældregrupper bliver et tilbud, som vores forældre finder god støtte i. Oftest er der to gruppestartere i hver gruppe, som er til stede ved fire møder.

Endelig er en del af vores frivillige kontaktpersoner. De bliver matchet med forældre, der har lignende tabsomstændigheder. Kontaktpersonerne fungere i høj grad som et spejl for forældrene ligesom de er med til at skabe et trygt rum over telefonen, hvor forældrene kan fortælle. De frivillige medarbejdere skal i rollen som kontaktperson både være lyttende, åbent spørgende og rammesættende.

Vores frivillige medarbejdere er uddannet til at varetage alle tre roller.

Ved siden af grunduddannelsen og den løbende uddannelse, har alle vores frivillige en egen erfaring med at have mistet. Som bliver brugt konstruktivt i forhold til at kunne genkende følelser hos forældrene, og i forhold til at kunne opretholde et engagement. De frivillige medarbejdere inddrager deres egen historie og erfaringer hvis det er relevant, men selvfølgelig på en måde, hvor det er de forældre de møder der er i centrum.

 

Uddannelse af frivillige medarbejdere

Landsforeningen Spædbarnsdøds uddannelse for frivillige medarbejdere består af grunduddannelsen, som strækker sig over en weekend, og er obligatorisk for alle nye frivillige i foreningen. I løbet af weekenden gennemgås emner som nyere sorgforståelse, ledelse og kommunikation, samt metode. Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og gruppearbejde. Derudover er der et element af erfaringsudveksling med allerede uddannede frivillige medarbejdere i grunduddannelsen.

Udover grunduddannelsen, skal de frivillige medarbejdere løbende modtage relevant efteruddannelse og supervision fra sekretariatets rådgivere og erfaringsudveksle med andre frivillige. Dette er både af hensyn til de frivillige medarbejderes trivsel og fortsatte udvikling, og for at sikre kvaliteten af de frivillige tilbud i forhold til de forældre, der modtager tilbuddene.

Som frivillig er det vigtigt, at du har dit eget tab så meget på afstand, at du har overskud til på en respektfuld måde at spørge ind til og lytte til det, der er vigtigt for de forældre, du kommer i kontakt med gennem det frivillige arbejde, uden at have svarene på hvad, der er det rigtige for den enkelte.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

Jeg har lige mistet