Foreningens formål – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Foreningens formål

Vi arbejder hver dag i Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød med:

– At rådgive og støtte forældre, der har mistet et spædbarn – enten under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller inden for det første leveår. Vi rådgiver desuden deres pårørende.
– At formidle kontakt mellem forældre, der har mistet et spædbarn, herunder oprettelse af forældregrupper.
– At give berørte faggrupper rådgivning, information og feedback vedrørende deres omsorg for forældre og deres døde barn.
– At bidrage til oplysning om spædbarnsdød, herunder udgivelse af materiale.
– At påvirke den generelle holdning til døden og til det at bære sorg.
– At deltage i og holde sig orienteret om det internationale forældrearbejde og forskning omkring spædbarnsdød.

 

Derudover ønsker foreningen i det omfang, det er muligt:
Økonomisk at støtte forskning omkring årsager til spædbarnsdød samt forskning i de menneskelige og sociale konsekvenser heraf.
Det er vores ønske og håb hele tiden at kunne informere ramte forældre og pårørende om deres muligheder og rettigheder, samt at kunne opfylde behovet for ikke at føle sig alene i sorgen.
Herudover ønsker vi at være forældrenes talerør over for sygehuse og andre offentlige instanser, således at disse instanser konstant informeres om forældrenes ønsker og behov for hjælp/støtte og rådgivning.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller indtil barnet er 21 år.

    Jeg har lige mistet