Navngivning & dåb – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Navngivning & dåb

Du har mulighed for at navngive eller døbe dit barn.
Der er dog regler for officiel navngivning, som du/I skal være opmærksomme på. 

Hvis barnet er død ved fødslen efter 23. uge (fra og med 22+0): 

 • Kan det ikke døbes eller navngives. 
 • Kan du/I få det velsignet af hospitalspræsten eller en anden præst. 
 • Kan du/I få det indskrevet i kirkebogens anmærkningsrubrik. (Kirkebogen er det sted, hvor al personregistrering sker uanset religion) 
 • Du/I kan få indskrevet barnet med et ’kaldenavn’ i kirkebogen.

Hvis barnet er levendefødt, men død efter fødslen: 

 • Kan du/I få barnet navngivet, og I kan få en navneattest. 
 • Kan du/I få barnet velsignet. 
 • Får du/I en fødselsattest, og barnet får et CPR-nummer. 

Hvis barnet er dødfødt før 23. uge (til og med 21+6): 
Anses det juridisk for et foster og kan kun indskrives i kirkebogen i forbindelse med en kirkelig handling, som for eksempel begravelse eller velsignelse. 

Om nøddåb: 
Hvis der er tid, kan hospitalet sørger for en såkaldt nøddåb, som hospitalspræsten eller jordemoderen står for. 

Om officiel navngivning:
Ønsker du/I navngivning og navneattest, skal du/I tale med præsten eller kordegnekontoret i dit/jeres sogn. Medbring:

 • Barnets fødselsattest (hvis denne findes)
 • Jeres egne dåbs/navneattester
 • Vielsesattest, hvis I er gift

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

  Jeg har lige mistet