Bisættelse, begravelse eller mindested – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Bisættelse, begravelse eller mindested

Når I har mistet jeres barn, skal I blandt andet tage stilling til hvad, der skal ske med jeres barn bagefter.

Hvis I er medlem af en trosretning kan I tale med en præst (eller anden religiøs person inden for jeres trosretning), om hvordan, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal foregå. I kan få en bedemand til at arrangere hele eller dele af begravelsen, men det er også muligt selv at gøre det.
Ved en begravelse lægges barnet i en kiste og sænkes i jorden på en kirkegård. Ved en bisættelse brændes kisten på et krematorium, og asken samles herefter i en urne. Urnen nedsættes efterfølgende på en kirkegård, hvor der kan være forskellige muligheder at vælge imellem – for eksempel eget gravsted, urnegravsted, fællesgrav, børnefællesgrav og anonym grav.

Asken kan også spredes over åbent hav, og dette kaldes en maritim bisættelse. Tal med præst, bedemand eller Landsforeningen
Spædbarnsdød om andre muligheder.
I må gerne selv transportere jeres barn, når det er lagt i kisten. Det er almindeligt at transportere en barnekiste i en personbil. I kan også vælge at lade bedemanden stå for kørslen. De samme forhold gør sig gældende for transport af urne. Der er meget restriktive regler, hvis I ønsker at flytte kisten efter begravelsen. Reglerne for at flytte urnen er ikke lige så restriktive.

Attester og begravelseshjælp

I kan få dødsattesten af lægen eller sygehusets kapel. Dette kan normalt tidligst ske dagen efter dødsfaldet. Er barnet dødfødt før uge 22, får man ikke en dødsattest, men en nedgravningsattest, som betyder, at I kan få barnet udleveret til begravelse.

Er barnet levendefødt eller død efter uge 22, skal I anmelde dødsfaldet til kirkekontoret i jeres sogn. Det skal ske inden for to dage. På www.personregistrering.dk kan I finde blanketten til anmeldelse af dødsfaldet, eller I kan få den hos lægen, der har skrevet dødsattesten, på kirkekontoret eller hos bedemanden.
I skal bruge nedenstående dokumenter:
• Dødsattest
• Fødselsattest (udstedes kun til levendefødte børn)
• Barnets dåbs- eller navneattest, hvis I har det.
Jeres kommune yder tilskud til begravelse. Der er ingen nedre grænse for udbetaling af dette tilskud, hvilket betyder, at der også ydes tilskud til begravelse af børn født før uge 22. I skal blot kunne dokumentere med en nedgravningsattest, at I har fået barnet udleveret fra hospitalet til begravelse – også hvis barnet er født før uge 22. I kan finde satsen på www.borger.dk under ’Begravelseshjælp’ og søge via jeres lokale borgerservice. Hvis I har en bedemand, kan vedkommende søge for jer. (I 2017 er det på 9.000 kr.)

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

    Jeg har lige mistet