Navngivning og dåb – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Navngivning og dåb

Navngivning og dåb

Du/I har mulighed for at navngive eller døbe dit barn. Der er dog regler for officiel navngivning, som du/I skal være opmærksomme på.

Navngivning 

Alle levendefødte børn kan navngives og få en navneattest og et cpr. nr., også selvom man ikke nåede at døbe barnet mens det var i live. 

Et dødfødt barn tildeles i forbindelse med registreringen af dødfødslen et administrativt CPR-nr., med henblik på optagelse i folkekirkens ministerialbog. Barnets køn skal oplyses i forbindelse med registreringen i kirkebogen. Dødfødte børn kan ikke døbes eller navngives, men forældrene kan give dem et kaldenavn. Hvis forældrene ønsker det, kan barnets kaldenavn indføjes i kirkebogens anmærkningsrubrik. Hvis der er foretaget en kirkelig begravelse, tilføjes også oplysningerne om dette i kirkebogen. 

Hvis barnet er dødfødt før 23. uge (til og med 21+6)

Hvis barnet er dødfødt før 23. uge (til og med 21+6) anses det juridisk for et foster, og kan kun indskrives i kirkebogen i forbindelse med en kirkelig handling, som for eksempel begravelse eller velsignelse. Hvis barnet er død ved fødslen efter 23. uge (fra og med 22+0):

* Kan det ikke døbes eller navngives.

* Kan du/I få det velsignet af hospitalspræsten eller en anden præst.

* Kan du/I få det indskrevet i kirkebogens anmærkningsrubrik. (Kirkebogen er det sted, hvor al personregistrering sker uanset religion)

* Du/I kan få indskrevet barnet med et ’kaldenavn’ i kirkebogen

Hvis barnet er levendefødt, men død efter fødslen

* Kan du/I få barnet navngivet, og I kan få en navneattest

* Kan du/I få barnet velsignet

* Får du/I en fødselsattest, og barnet får et CPR-nummer

Nøddåb

Hvis der er tid, kan hospitalet sørge for en såkaldt nøddåb, som hospitalspræsten eller jordemoderen står for.

Officiel navngivning

Ønsker du/I navngivning og navneattest, skal du/I tale med præsten eller kordegnekontoret i dit/jeres sogn. Medbring:

* Barnets fødselsattest (hvis denne findes)

* Jeres egne dåbs/navneattester

* Vielsesattest, hvis I er gift

Jeg har lige mistet