Arbejdsgiver – Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød

Arbejdsgiver

“Jeg har brug for nogle gode råd til, hvordan jeg som leder bedst kan håndtere, at min medarbejder mistede sit spædbarn i sidste uge. Jeg er tvivl om hvor meget og hvor lidt jeg og vi skal gøre som arbejdsplads. Jeg vil så nødig træde forkert. Forældreparret har det jo svært nok i forvejen, ” en anonym arbejdsgiver i rådgivningen.

Mange arbejdsgivere oplever en udfordring i at skulle finde balancen mellem at sikre omsorgen for medarbejderens trivsel uden at virke for anmassende.

Det hjælper derfor alle, hvis du som arbejdsgiver og I som arbejdsplads, har en plan for, hvordan I agerer, når en medarbejder har mistet sit barn. Derfor tilbyder vi arbejdspladsforløb til jer i form af rådgivningssamtaler med dig som leder og informationsmøder for leder og kolleger (og gerne også den medarbejder, der har mistet).

Når vi tilrettelægger undervisningen, tager vi altid udgangspunkt i jeres ønsker og behov. De skitserede tilbud kan således ændres og vinkles i forhold til de problemstillinger, I har brug for viden om.


Informationsmøde om at få en medarbejder godt tilbage (ca. 1 1/2 time)


Med udgangspunkt i nyeste viden og vores erfaringer fra kontakten med forældre vil vi give jer et overblik over sorg og sorgreaktioner samt hvordan forældre, der mister et spædbarn, typisk oplever det, og hvordan I bedst kan støtte dem.
Der bliver lagt vægt på at skabe plads til jeres erfaringer, spørgsmål og diskussion af jeres konkrete forudsætninger og problemer i forbindelse med at skulle yde omsorg overfor den kollega, der har mistet.
Pris: 2495 kr. plus transportomkostninger


Medarbejdere der har mistet et barn reagerer selvfølgelig meget individuelt på at skulle tilbage på arbejde. Nogle medarbejdere ser frem til at skulle starte på arbejde/studie igen. Nogle giver udtryk for at frygte at skulle møde deres kolleger igen og egne reaktioner, bange for ikke at kunne leve op til andres og egne forventninger.

Som arbejdsgiver kan du være med til at skabe den åbenhed og fleksibilitet, som mange forældre giver udtryk for de har brug for, når de vender tilbage arbejdet. Dette smitter ofte positivt af på det psykiske arbejdsmiljø, og lønner sig økonomisk på lang sigt.

I kan her læse et kort interview fra en arbejdsplads, hvor ledelsen valgte at gøre brug af vores tilbud

I rådgivningen har vi erfaring for, at det er vigtigt, at du som arbejdsgiver har gjort dig nogle overvejelser om din egen ageren og samarbejdet medarbejders tilbagevenden. Vi forsøger nedenfor at hjælpe dig på vej i denne proces.

Overvejelser og gode råd til dig som leder:

Lige når medarbejderen har mistet sit barn

 • Overvej hvordan du vil tage kontakt til din medarbejder? Vil du sende en mail eller ringe vedkommende op.
 • Send gerne blomster, og overvej om I vil sende en hilsen/deltage ved en eventuel bisættelse eller begravelse.

Inden medarbejderen starter op

 • Aftal sammen, hvordan du skal videreformidle medarbejderens tab til resten af teamet/medarbejderne? Hvem skal vide hvad? Sørg for at have lavet klare aftaler med medarbejderen, særligt hvis I er en større arbejdsplads.
 • Mange forældre er glade for den omsorg, der er i samtalerne med lederen. Nogle giver dog udtryk for, at de kan virke stressende, eller at de kan føle at de skal forsvare, at de stadig er i sorg. Aftal derfor tydeligt med medarbejderen hvor ofte du kontakter vedkommende, og hvad formålet er – om det eksempelvis er noget du skal, eller om I har mulighed for at aftalen noget andet.
 • Overvej om det kunne give mening at din medarbejder kommer til et uformelt møde et stykke tid efter tabet? Dette afhænger naturligvis af relationen og tabshistorien.
 • På hvilken måde vil du gå i dialog med din medarbejder om tilbagevenden? Hvad ønsker medarbejderen? Hvad er realistisk?
 • Husk, at det først er realistisk for din medarbejder kort før orloven eller sygemeldingen udløber at mærke om vedkommende er klar.
 • Tal om hvilke arbejdsopgaver eller funktioner tænker du/I er realistiske at udføre kort tid efter tabet?

Når medarbejderen starter op igen

 • Husk at det ofte kan være godt givet ud at medarbejderen starter langsomt op – både med tid og omfanget af arbejdsopgaver. Afklar derfor med medarbejderen om det er ønskeligt med deltidsarbejde.
 • Sæt dig ind i normale sorgreaktioner, så du som arbejdsgiver har tilstrækkelig viden og kan støtte din medarbejder (du kan finde dem her på siden). Mange der har mistet, oplever fx i perioden efter mere træthed, koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesbesvær mv. Og ofte sætter de det ikke selv i sammenhæng med sorgen, men føler sig blot utilstrækkelige. Fortæl derfor din medarbejder, hvis du oplever reaktioner, der kan være relateret til sorgen. Det kan være en kæmpe støtte, at føle sig set og anerkendt i sorgen, og det kan spare medarbejderen for en sygemelding på sigt, hvis der bliver sat ind med omsorg og professionel hjælp.
 • Er der nogen efterreaktioner fra dig selv/dine øvrige medarbejdere du må tage hånd om?
 • Aftal jævnlige – eventuelt ugentlige – møder i opstartsfasen med henblik på at tilpasse medarbejderens arbejdsopgaver til ressourcerne. Vær forberedt på at nogle medarbejdere kan have brug for at gå yderligere ned i tid i perioder, da sorgen kan svinge meget.

Har du nogle spørgsmål, eller har brug for at vende nogle af dine overvejelser med en rådgiver fra Landsforeningen Spædbarnsdød, er du altid velkommen til at kontakte os på forening@spaedbarnsdoed.dk eller på 39612451

Stjernen: Temahæfte: Tilbage til arbejde

Folder: Vis at du ved det 

 

Kort om sorgreaktioner

Sorgen her og nu: Oftest er det sværest i det første stykke tid efter dødsfaldet, og sorgen vil normalvis fortage sig over tid. Dette vil ske gradvist, men ikke i et lige fremadskridende forløb. Det er helt normalt at gå ud og ind ad sorgen – være ”sig selv” det ene øjeblik for det næste at være lige tilbage, hvor det gør allermest ondt.

Sorgens udtryksformer: Det er meget individuelt, hvilke fysiske og psykiske reaktioner, adfærd og følelser, der følger med. Den enkeltes oplevelse af og måde at udtrykke sorgen på er altid unik. Det, der føles rigtigt for den ene, er det ikke nødvendigvis for den anden.

Mulige sorgreaktioner: Chok, smerte, uvirkelighedsfølelse • Tristhed, meningsløshed og tomhedsfølelse • Skyldfølelse, vrede og ”hvad-nu-hvis”-tanker • Længsel • Problemer med søvn, koncentration og hukommelse • Optagethed af mening, kontrol og tryghed.

Særligt udfordringer med koncentration kan spille en stor rolle for medarbejdere der vender tilbage. Vær derfor opmærksom på at være realistisk i fht medarbejderen om hvad I forventer

Sorg og tiden efter: På lang sigt vil sorgen naturligt få en mindre plads, men barnet vil aldrig blive glemt. I forbindelse med mærkedage som terminsdage, månedsdage, fødselsdage eller lignende samt i forbindelse med højtider, kan sorgen helt naturligt fylde igen. Nogle har brug for at være lidt alene på de dage og har ikke brug for at tale så meget om barnet, mens andre har brug for at være sammen med familie eller venner og kan have brug for, at deres barn bliver ”synligt” for andre – for eksempel i form af billeder eller et lille symbol. Over tid kan det være rart og anerkendende for forældrene, at du spørger ind til dem og deres barn, da de jo for altid skal leve med at have mistet deres barn.

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.

  Jeg har lige mistet