Arbejde og studie

Arbejde og studie

Arbejdspladsen/studiet er en vigtig ressource for forældrene for at komme godt videre når de har mistet.
For at få den bedst mulige opstart på arbejdet/studiet for både dig, som forælder, og dig, som leder/kollega/medstuderende, er det vigtigt at alle parter forbereder sig på at håndtere forælderens tab og tilbagevenden, så godt som muligt.
Vi har derfor samlet en rækker overvejelser og gode råd I kan inddrage. For overskuelighedens skyld refererer vi kun til arbejdspladser/arbejdsgiver/kolleger, men det er de samme råd I som studiested/undervisere/medstuderende kan gøre jer.

I rådgivningen kan vi hjælpe jer med at ruste jer til denne opgave. I finder kontaktinformation nederst på siden

Det hjælper alle, hvis du som arbejdsgiver og I som arbejdsplads, har en plan for hvordan I agerer når en medarbejder har mistet sit barn.

Mange arbejdsgivere oplever en udfordring ved at finde balancen mellem at sikre omsorgen for medarbejderens trivsel, og samtidig ikke virke for anmassende.

Læs mere her

Det hjælper alle, hvis du som kollega og som team, er gearet til at tage godt imod din kollega der har mistet sit barn.

Som kollega til en, der har mistet et barn, kan du komme i tvivl om, hvordan du skal forholde dig. Det kan være vanskeligt at vide, hvad du kan sige eller gøre for at støtte din kollega i en svær tid. Er din relation til din kollega tæt, er du formentlig også selv berørt af, at barnet er dødt.

Læs mere her

Mange forældre gør sig store overvejelser om deres tilbagevenden til arbejdet/studiet. I Landsforeningen Spædbarnsdød oplever vi ofte, at tankerne melder sig hurtigt hos forældre: ”Hvornår skal jeg tilbage til job/studiet igen?”, ”Hvordan skal opstarten forløbe?”, Hvad skal jeg fortælle og til hvem?” mv.

Nogle forældre giver i denne omstillingsproces udtryk for et behov for et ’frirum’, hvor tankerne kan vendes væk fra sorgen. Andre savner tilhørsforholdet til kollegerne og deres omsorg. Og andre forældre kan opleve frygt, forvirring, præstationspres, angst, uro.

Læs mere her

Mange forældre gør sig store overvejelser om deres tilbagevenden til at være jobsøgende. I Landsforeningen Spædbarnsdød oplever vi ofte, at tankerne melder sig hurtigt hos forældre: ”Hvornår skal jeg tilbage til at være jobsøgende igen?”, ”Hvordan skal opstarten forløbe?”, Hvad skal jeg fortælle og til hvem?” mv.

Nogle forældre giver i denne omstillingsproces udtryk for et behov for et ’frirum’, hvor tankerne kan vendes væk fra sorgen. Nogle forældre kan opleve frygt, forvirring, præstationspres, angst, uro.

Læs mere her

Sådan kontakter du os


Ring på: 39 61 24 51 eller Skriv en mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 og mails besvares alle hverdage.

Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn
– på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår.